diumenge, 25 de març de 2012

LA FUNDACIÓ BOFILL DENUNCIA QUE MOLTS INSTITUTS DE SECUNDARIA SEPAREN ELS ALUMNES PER NIVELL


Aquesta pràctica que la fundació qualifica de generalitzada, consisteix  a separar els alumnes tenint en compte el nivell acadèmic, una política que pot arribar a triplicar els casos de fracàs escolar i que s'hauria d'eradicar completament.

Segons les dades de l'entitat, un terç dels instituts separa sempre els estudiants en dos grups (els que consideren més i menys competents), i un altre terç ho fa en només determinades assignatures, mentre que el terç restant no fa diferències.

L'informe de la Fundació Bofill del qual es pot consultar aquí un dossier de premsa, és una anàlisi a fons dels èxits i les dificultats del model actual d'escola catalana, que Ricard Aymerich, Josep Lluró i Enric Roca han elaborat a partir d'un seminari de nou sessions amb una trentena d'experts i l'assessorament d'especialistes internacionals en la publicació Junts a l’aula,  en el que es destaca que la manera de reduir el fracàs escolar i incrementar l'índex d'excel·lència a l'escola catalana no és separar l'alumnat, sinó millorar el model comprensiu, que passa per l'atenció individualitzada a la diversitat dins de la mateixa aula, que es redueixi el currículum amb l'objectiu de crear una cultura comuna entre els alumnes que se centri en les àrees més essencials, entre les quals cita la llengua, les matemàtiques, la ciència, la cultura, l'art i l'esport.

També proposa que hi hagi igualtat de recursos entre els centres, respectant-ne l'autonomia i tenint en compte que tenen necessitats diferents, i que l’escola pública assumeix més alumnes amb dificultats que la concertada.

A banda, rebutja la reforma plantejada pel govern de Mariano Rajoy de reduir l'ESO a tres anys i tem que això suposi avançar el final de l'escolarització obligatòria. Reclama que quart d'ESO mantingui un tronc comú per a tot el grup, sumat a matèries optatives o específiques.