dilluns, 18 de febrer de 2013

Glogster i altres eines de presentació

Un bon amic expert en això de les noves tecnologies en va parlar d'una eina molt creativa com a possible substitut de les presentacions en Power Point. I ho vaig provar amb molt d’èxit amb els meus alumnes del practicum de Psicopedagogia de la UOC.

Ara m’he animat a provar-ho amb els meus alumnes del CV del Taller de llengües de l’institut i en les properes setmanes hi anirem penjant les produccions dels alumnes.

GLOGSTER és una eina web 2.0, excel·lent per comunicar de forma visual qualsevol tema del vostre interès.  Glogster permet incorporar amb molta facilitat textos, enllaços a altres pàgines web, imatges i arxius d'àudio o vídeo, tant des del nostre ordinador com des d'Internet.

És una eina molt atractiva en oferir una gran varietat d'estils de disseny per anar configurant els diferents apartats que formen part del pòster: marcs per les imatges, reproductors d'àudio i vídeo, títols, fons, objectes ... En definitiva, es tracta de cartells interactius i multimèdia.

Per a què podem utilitzar un glog? Fonamentalment com a suport de produccions orals, escrites o audiovisuals:
- Guies turístiques
-     Biografies
-     Reportatges
-     Cartells de divulgació i animació sobre libres, pel·lícules, etc.
-    Anuncis, campanyes publicitàries

L’aplicació està en anglès però tens  un  magnífic tutorial que t’ajudarà a coneixe'l. Consulta també la pàgina web i veuràs un munt de pòsters per trobar idees.Això vol dir que els arxius .ppt estan obsolets? No necessàriament. De bones presentacions en .ppt se’n poder fer, mireu sinó les recomanacions d’aquesta presentació. També n’hi d’altres eines novedoses que estan tenint molt d’èxit com ara Prezi i altres de similars. Es tracta de triar l’eina adequada per als objectius de la tasca.

dijous, 7 de febrer de 2013

La segregació escolar a Catalunya

La Fundació Bofill ens alerta de nou del risc de fragmentació social davant la situació actual de la segregació escolar al nostre país en l'estudi Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local  

En la seva web publica algunes de les conclusions de l'informe on demana corresponsabilitat als municipis i al Departament d'Ensenyament per garantir que es posi fi a les escoles segregades que la crisi econòmica actual ha accentuat:
  • La reducció de l'abandonament educatiu prematur o la millora de les competències educatives dels estudiants  NO són possibles en un context de segregació escolar.
  • La lluita contra la segregació escolar a Catalunya ha estat una política absent, malgrat l'existència d'un clar marge d'actuació de la política educativa.
  • La segregació escolar és sempre superior a la segregació urbana i això ens mostra l'existència d'un marge important d'acció per a la política educativa.
  • Els ajuntaments estudiats exprimeixen el marc legal i aprofiten tots els espais possibles de corresponsabilitat educativa amb el Departament d'Ensenyament.
  • Alguns dels municipis estudiats compten amb elevades proporcions d'alumnat d'origen immigrat i malgrat això aconsegueixen una bona distribució de l'alumnat en risc educatiu.
És a dir, la segregació escolar :

  • repercuteix negativament sobre els resultats del conjunt del sistema.
  •  accentua les diferències de rendiment entre alumnat nadiu i no nadiu.
  • redueix les oportunitats educatives de l’alumnat més desafavorit.
  • dificulta la lluita contra l’abandonament educatiu prematur.
  • perjudica la cohesió social.

Quelcom que es pot comprovar a escoles i instituts.