dijous, 7 de febrer de 2013

La segregació escolar a Catalunya

La Fundació Bofill ens alerta de nou del risc de fragmentació social davant la situació actual de la segregació escolar al nostre país en l'estudi Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local  

En la seva web publica algunes de les conclusions de l'informe on demana corresponsabilitat als municipis i al Departament d'Ensenyament per garantir que es posi fi a les escoles segregades que la crisi econòmica actual ha accentuat:
  • La reducció de l'abandonament educatiu prematur o la millora de les competències educatives dels estudiants  NO són possibles en un context de segregació escolar.
  • La lluita contra la segregació escolar a Catalunya ha estat una política absent, malgrat l'existència d'un clar marge d'actuació de la política educativa.
  • La segregació escolar és sempre superior a la segregació urbana i això ens mostra l'existència d'un marge important d'acció per a la política educativa.
  • Els ajuntaments estudiats exprimeixen el marc legal i aprofiten tots els espais possibles de corresponsabilitat educativa amb el Departament d'Ensenyament.
  • Alguns dels municipis estudiats compten amb elevades proporcions d'alumnat d'origen immigrat i malgrat això aconsegueixen una bona distribució de l'alumnat en risc educatiu.
És a dir, la segregació escolar :

  • repercuteix negativament sobre els resultats del conjunt del sistema.
  •  accentua les diferències de rendiment entre alumnat nadiu i no nadiu.
  • redueix les oportunitats educatives de l’alumnat més desafavorit.
  • dificulta la lluita contra l’abandonament educatiu prematur.
  • perjudica la cohesió social.

Quelcom que es pot comprovar a escoles i instituts.