dilluns, 11 de novembre de 2013

Educación inclusiva: iguales en la diversidadSempre és un bon moment per pensar si en el nostre centre s’atén la diversitat de necessitats d'aprenentatge i de participació de tots els alumnes i es tenen en compte les condicions que ho impedeixen.

He trobat en la web Educación inclusiva: iguales en la diversidad, una enquesta que ens pregunta sobre aquest tema. Són molt interessants els indicadors que es presenten en forma d’afirmacions i que es troben a una banda i a l’altre del posicionament del centre davant l’atenció a la diversitat de forma inclusiva.

Aquesta publicació, elaborada pel ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) del Ministerio de Educación (no inclou la data de l’edició) es presenta en forma de curs de formació, els continguts dels quals podreu consultar a l’apartat contiguts. Com podreu veure pels autors del treball, es tracta de plomes de primera.