dilluns, 9 de juny de 2014

Entrevista a Mel Ainscow

Interessant resum d'entrevista a aquest catedràtic d'Educació i codirector del Centre per a l'Equidat en Educació de la Universitat de Manchester. És autor juntament amb Tony Booth de l'Ìndex per a la inclusió, de l'any 2006 i encara molt vigent ja que conté els indicadors per tal que els centres arribin a saber el seu nivell d'inclusió, i el camí que els portarà a aquesta fita. 

El Sr. Ainscow comenta que l'ha sorprès gratament la millora experimentada en el País Vasc en el tema de la inclusió. Malauradament, i a la vista de les actuacions del departament en aquest final de curs, no podem dir el mateix de Catalunya després que s'hagi aprovat pel departament la creació de dues noves USEE a Barcelona i que no s'hagi fet un treball previ en els centres, de manera que el que han generat és rebuig del claustre.

Vegem l'entrevista i veurem com el St. Ainscow en parla de tres fases en el procés de l'inclusió d'arribar a l'equitat:

1) Els alumnes entren als centres ordinaris. Hi són però són encara invisibles per al seu companys i professors.
2) Els alumnes ja comencen a participar de les aules ordinàries
3) Els alumnes aprenen coses que els són útils per a la seva vida, cosa que representa treballar amb el currículum orientat a les seves necessitats.

On som nosaltres?